Cosmosoft

 

Pierwszy system do redukcji
TRZEWNEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ

 

     

Zastosowanie najnowszej technologii wolnozmiennego impulsowego pola magnetycznego do redukcji trzewnej tkanki tłuszczowej wprowadzone w 2012 roku jest nowatorska pod względem innowacji technologicznej i wprowadza nowe możliwości terapeutyczne.

W urządzeniu zastosowano technologię wolnozmiennego pola magnetycznego w tubie magnetycznej o stałej temperaturze, której budowa jest własnością patentową firmy. W tej metodzie pole magnetyczne otacza osobę poddaną zabiegowi terapeutycznemu działając jednocześnie na całe ciało dzięki czemu jego energia zostaje dostarczona równomiernie nie tylko na całej powierzchni ciała, ale przenika do wnętrza działając na warstwę tłuszczu osadzoną na narządach wewnętrznych jak żołądek czy wątroba. Wolnozmienne pole magnetyczne niskiej częstości wywołuje proces niszczenia komórek tłuszczu przez otwieranie ich kanałów jonowych przez transfer energii tego pola.

Zastosowanie dodatkowego mechanizm mikrociśnienia ułatwia i przyspiesza odprowadzanie wytworzonych w trakcie zabiegu prostych kwasów tłuszczowych do układu limfatycznego, a następnie ich eliminację.

Jak pokazano system Cosmosoft wywołuje pozytywna reakcję aż kilkudziesięciu genów występujacą wraz z eliminacją tłuszczu trzewnego. Jest to jedyne urządzenie tego typu którego działanie nie ogranicza się jedynie do eliminacji podskórnej tkanki tłuszczowej, ale i usuwania tłuszczu wiceralnego, co w dotychczas stosowanych metodach było niemożliwe.
 
 
Facebook   Twiter   Linkedin  
COHERENT Polska
Strona główna       -       O firmie       -       Oferta       -       Linki       -       Kontakt
projektowanie stron Kraków - iPolska.com.pl